+31 (0)413 43 20 51 Info@Keywe.nl

Welke kansen biedt de samenvoeging-van Nehem en KeyWe

In de vorige nieuwsbrief berichtten we al over de samenvoeging van Nehem Consultants en KeyWe Organisatieontwikkeling. Wat is de toegevoegde waarde van deze fusie en welke kansen biedt het? Daarover vertelt Mathijs van Donzel, voormalig directeur-eigenaar van Nehem, in zijn blog.
Integraal ontwikkelen
Nehem heeft in haar 45-jarig bestaan vele bedrijven en overheden mogen ondersteunen bij hun ontwikkeling. Strategievorming, procesinrichting en kwaliteitsverbetering stonden hierbij centraal.
“Hoe bepaal je de richting van de organisatie? Hoe richt je de (proces)organisatie zo in dat je optimaal kunt voldoen aan de eisen en wensen van klanten en andere stakeholders?”

Het bestaande KeyWe was meer gericht op de ontwikkeling van teams, leiderschap en medewerkers. “Hoe creëer je effectieve, succesvolle teams? Hoe ontplooi je talenten om optimaal bij te dragen aan de organisatiedoelen?”

Door onze krachten te bundelen ontstaat een ervaren èn vernieuwend ontwikkelbureau. We kunnen een breed pakket aan diensten aanbieden, maar de kracht zit vooral in de integrale aanpak. Persoonlijke ontwikkeling wordt gekoppeld aan team- en organisatieontwikkeling, zodat iedereen bijdraagt aan de strategische doelen.

Mensgerichte aanpak
Bij Nehem was de focus toch vaak systeemtechnisch gericht. Nu met KeyWe wordt de mens-dynamische kant beter belicht. Als je de kwaliteit van een organisatie wilt verbeteren, kun je natuurlijk een managementsysteem invoeren. Maar dit valt of staat uiteindelijk toch bij het gedrag van de mensen in de organisatie.

Gedrag en kwaliteit = Gedragen kwaliteit

Bij KeyWe zetten we de mens centraal. In een vroeg stadium betrekken wij de mensen, die het verschil gaan maken. Wij creëren samen een gedeeld beeld van de gewenste ontwikkeling. Wij versterken leiderschap en activeren teams en talenten. Wij trainen zowel het management als de medewerkers om de vaardigheden en het gedrag eigen te maken dat nodig is om ontwikkeldoelen te realiseren.

Samen vormgeven aan verandering
Toen ik Tom en Jeroen van KeyWe vorig jaar ontmoette, was ik direct onder de indruk van hun passie en energie voor het ontwikkelvak. We bleken bovendien dezelfde visie te hebben over verandering in organisaties. Principes van ‘design thinking’ en ‘participatief veranderen’ vormen een belangrijke leidraad in onze gezamenlijke aanpak.

Verandering kun je niet opleggen. Het ontstaat van binnenuit

We delen daarnaast ook een voorliefde voor visualiseren en creatieve werkvormen. Hierbij geldt: impact is zeker net zo belangrijk als inhoud. Dit zie je terug in de actieve en energieke trainingen van KeyWe.

Digitaal platform en apps
Vernieuwend is de wijze waarop bij KeyWe digitale tools worden ingezet. Met onze scans (digitale assessments) en aanvullende interviews creëren we een diepgaand begrip op organisatie-, team- en persoonlijk niveau.

Vervolgens ondersteunen de apps van het KeyWe platform je optimaal tijdens het ontwikkeltraject. Je krijgt opdrachten en experimenten waarmee je het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen. Het maakt leren en ontwikkelen leuk, uitdagend en laagdrempelig!

Moderne managementsystemen
We gaan dit platform ook inzetten om managementsystemen voor kwaliteit en processen op een vernieuwende manier vorm te geven. In de huidige tijd waarin organisaties continu in beweging zijn en moeten reageren op veranderingen (wendbaarheid), past een traditioneel managementsysteem niet meer. Met onze participatieve aanpak, creatieve werkvormen en digitale tools ben je in staat om mensen echt te betrekken bij een kwaliteitsproject.

Het levert een managementsysteem op, dat leeft in de organisatie en daadwerkelijk bijdraagt aan de strategische doelen. Een systeem waarin de unieke “Way of Working” van jouw organisatie is vastgelegd. Een systeem dat meegroeit met je organisatie en je helpt om kansen te pakken.

KeyWe brengt de “WoW” terug in managementsystemen!

Kortom: KeyWe is hèt vooruitstrevende en creatieve bureau, dat het leuk maakt om aan de kwaliteit van mens en organisatie te werken. Hoe kunnen we jou helpen ontwikkelen?

Mathijs van Donzel