+31 (0)413 43 20 51 Info@Keywe.nl

TEAMONTWIKKELING

Uitstekend presterende teams vormen de basis van een onderscheidende organisatie. Daarom bieden wij teamontwikkeling aan. Wil jij ook dat jouw team zich continu ontwikkelt en waarde toevoegt? Daarvoor heeft KeyWe de volgende diensten:

ZELFSTURENDE TEAMS

KeyWe spreekt liever van zelf organiserende teams: Een team dat zelf instaat is om (complexe) uitdagingen te ontleden, verantwoordelijkheden te verdelen en zichzelf continu  te ontwikkelen. Het klinkt eenvoudig. En dat is ook zo, alhoewel het niet zomaar een knop is die je omzet. Althans, dat vindt KeyWe. Hier groei je als team en als organisatie naar toe. Wat hiervoor nodig is een duidelijke structuur waarin mensen begrijpen hoe zij zich moeten ontwikkelen en bijdragen binnen de context van de organisatiestrategie. Dat kan alleen doordat je hiervoor een duidelijke informatiestructuur biedt. Hierdoor zijn de mensen binnen de organisatie op de hoogte wat er gebeurt en kunnen de juiste gesprekken worden gevoerd en gecombineerd met de organisatie missie, visie en een transparante strategie kunnen zij zich hierop aanpassen en weten zij organisatiedoelen te realiseren. Win-win. 

TEAMCOACHING

Coaching betekent dat je door inzichten en reflectie op eigen kracht jezelf verbetert. Wij zijn nieuwsgierig in hoe jouw team zich gedraagt en belangrijker nog; hoe jouw team denkt. Door te prikkelen en inspireren krijgt het team een duidelijk en gezamenlijk beeld van hoe het nu is en hoe het team wil worden. Er worden meetbare afspraken gemaakt en evaluatie momenten ingepland.

 

 

TEAMCOACHING

Coaching betekent dat je door inzichten en reflectie op eigen kracht jezelf verbetert. Wij zijn nieuwsgierig in hoe jouw team zich gedraagt en belangrijker nog; hoe jouw team denkt. Door te prikkelen en inspireren krijgt het team een duidelijk en gezamenlijk beeld van hoe het nu is en hoe het team wil worden. Er worden meetbare afspraken gemaakt en evaluatie momenten ingepland.

 

 

TEAMBUILDING

Het bouwen van een goed presterend team waar het vertrouwen groeit en vaardigheden zich ontwikkelen heeft baat bij experimenteren. Tijdens teambuilding sessies testen wij hoe jij als individu afzonderlijk en als team gezamenlijk denkt en handelt. Dit is wat wij op de proef stellen met team building. Wij gebruiken management games om het samenwerkend vermogen van teams op proef te stellen en hier samen op te reflecteren. Na iedere challenge vorm je samen nieuwe uitgangspunten die de prestatie verbeterd en verbondenheid vergroot. Deze nieuwe ervaring stel je direct in een nieuwe uitdaging weer op de proef. Zo kan je als team in een dag tijd wel vier verbetercycli volbrengen en het teamwork een mega boost geven. Hadden wij al gezegd dat teambuilden met KeyWe geweldig leuk is en energie geeft? Op elke gewenste locatie dagen wij teams uit om de samenwerking te bevorderen. 

 

TEAM LEIDERSCHAP

Leidinggeven aan teams heeft grote impact op het lerend vermogen van de organisatie. Een team heeft duidelijke volwassenheidsfasen die ieder een eigen benadering vraagt. Ieder teamlid heeft een unieke manier van aansturen en elke situatie vraag om een passende leiderschapsstijl. KeyWe deelt het geheim van situationeel- , individueel- en team-leiderschap.Wij helpen jou en jouw team om dit samen in korte termijn te activeren en teamontwikkeling centraal in de praktijk in te zetten.

 

 

 

 

TEAM LEIDERSCHAP

Leidinggeven aan teams heeft grote impact op het lerend vermogen van de organisatie. Een team heeft duidelijke volwassenheidsfasen die ieder een eigen benadering vraagt. Ieder teamlid heeft een unieke manier van aansturen en elke situatie vraag om een passende leiderschapsstijl. KeyWe deelt het geheim van situationeel- , individueel- en team-leiderschap.Wij helpen jou en jouw team om dit samen in korte termijn te activeren en teamontwikkeling centraal in de praktijk in te zetten.

 

 

 

 

TEAM ASSESSMENT

KeyWe zorgt ervoor dat teams direct het juiste gesprek met elkaar kunnen voeren en het maximale leermoment wordt gecreeerd. KeyWe heeft een team assessment ontwikkeld en meet het rendement van trainingssessies. Het assessment meet hoe teamleden denken over de prestatie en het vertrouwen binnen in het team. Het laat zien waar prestatie en aandachtsgebieden liggen en legt zienswijzen en overtuigingen bloot. Alles met als doel om gericht met elkaar het gesprek aan te gaan dat nodig is om het volgende prestatieniveau te bereiken en de vertrouwensband te versterken. Ook kan KeyWe gedurende een jaar de ontwikkeling van het team op de verschillende elementen van high performing teams zichtbaar maken. Het team assessment kunnen wij op maat maken zodat het met de organisatieontwikkeldoelstelling matcht. Stel je eens voor: Een overzicht en inzicht van teams, talenten, sterkepunten, successen en ontwikkelpunten. HIermee kunnen teams elkaar versterken. KeyWe laat het graag zien.

ZELFSTURENDE TEAMS

KeyWe spreekt liever van zelf organiserende teams, een team dat zelf instaat is om (complexe) uitdagingen te ontleden, verantwoordelijkheden te verdelen en zichzelf continue  te ontwikkelen. Het klinkt eenvoudig. En dat is ook zo, hoewel het niet een knop is die je zomaar om kan zetten. Althans, dat vindt KeyWe. Hier groei je als team en als organisatie naar toe. Wat hiervoor nodig is een duidelijke structuur waarin mensen begrijpen hoe zij zich moeten ontwikkelen en bijdragen binnen de context van de organisatie. Dat kan alleen doordat je hiervoor een duidelijke informatie/aandacht structuur biedt waardoor de organisatie op de hoogte is wat er gebeurt zo dat de juiste gesprekken gevoerd worden. Gecombineerd met de organisatie missie, visie en een transparante strategie om organisatie doelen te realiseren. Win-win.

TEAMCOACHING

Coaching betekent dat je door inzichten en reflectie op eigen kracht jezelf verbeterd. Wij zijn nieuwsgierig in hoe jouw team zich gedraagt en belangrijker nog; hoe jouw team denkt. Door te prikkelen en inspireren krijgt het team een duidelijke gezamenlijk beeld van hoe het nu is en hoe het team wil zijn. Er worden meetbare afspraken gemaakt en evaluatie momenten ingepland.

TEAMBUILDING

KeyWe begrijpt dat de cultuur en waarde-hiërarchie bij organisaties bepalend is voor wie zij is en waarin zij het verschil maakt. Waarom is dit nodig? Welnu, als jouw cultuur niet de organisatie strategie faciliteert, bepalen de mensen wat zij (vaak leuk vinden) en hoe de organisatie is en presteert. Daarom biedt KeyWe een op maat gesneden organisatie assessments. Hiervoor maakt KeyWe gebruik van haar LEAD platform. Het LEAD platform genereert op basis van de organisatie assessment ontwikkelpunten en maakt de organisatie cultuur inzichtelijk. Wordt er verschil ervaren in cultuur binnen de organisatie hiërarchie en of delen daarvan. Ook dat maakt KeyWe inzichtelijk. We kunnen zelfs meten hoe klanten jullie cultuur beleven.

TEAM LEIDERSCHAP

Leidingeven aan teams heeft grote impact op het lerendvermogen van de organisatie. Een team heeft duidelijke ontwikkel-fasen die ieder een eigen benadering vragen. Ieder teamlid vraag een unieke manier van aansturen en iedere situatie vraag een passende stijl van leiderschap. KeyWe deeld het geheim van situationeel- , individueel- en teamontwikkeld-leiderschap. Daarbij helpen we dit toe te passen in de praktijk en activeren we samen jou team om in korte tijd team-ontwikkeling centraal te zetten in de dagdagelijkse praktijk.

TEAM ASSESSMENT

KeyWe wil het maximale leermoment verzorgen zodat teams direct het juiste gesprek met elkaar kunne voeren. KeyWe wil ook het rendement meten van de trainingssessies die we samen beleven. Daarom hebben we een team assessment ontwikkeld. Het meet hoe teamleden denken over de prestatie en het vertrouwen in het team, het laat zien waar prestatie en aandachtsgebieden liggen en het meningsverschillen bloot. Alles met als doel gericht met elkaar het gesprek aan te gaan dat nodig is om het volgende prestatieniveau te bereiken en de vertrouwensband te sterken. Daarnaast kunnen we gebeurende een jaar de ontwikkeling van het team op de elementen van high performing teams zichtbaar maken. De team assessment kunnen we op maat maken zodat het de organisatie ontwikkelen doelstelling matcht. Stel je eens voor dat je overzicht hebt dat inzicht geeft welke teams welke talenten en ontwikkelpunten hebben zodat ze van elkaar kunnen leren en de organisatie weet wat je impact is van de acties die ze uitzetten… KeyWe laat het graag zien.

‘Een team is krachtig wanneer de verschillen in het team worden gewaardeerd en benut.’
Op elkaar kunnen vertrouwen is hierbij de voorwaarde.

‘Een team is krachtig wanneer de verschillen in het team worden gewaardeerd en benut’
Op elkaar kunnen vertrouwen is hierbij de voorwaarde.

SAMEN AMBITIE WAARMAKEN?

AFSPRAAK MAKEN?

Vul je naam en telefoonnummer in en wij bellen je terug