+31 (0)413 43 20 51 Info@Keywe.nl

ORGANISATIEONTWIKKELING. WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Wij hebben het de laatste jaren al zo vaak gehoord: De wereld, de economie, de organisaties en het werk verandert. Gevleugelde termen vliegen om je oren, zoals: Data-driven economy, Artificial Intelligence / Virtual Reality, Internet of Things, Digital Transformation, Digital first en Distributed Data-bases. Door onder andere deze ‘Technology disrupters’ wordt onze wereld complexer. Veranderingen volgen elkaar nog sneller op en de wereld wordt onzekerder. Zekerheden zijn geen ‘zekerheidje’ meer: Nieuwe business modellen trekken ‘de gevestigde orde’ omver. Organisaties worden uitgedaagd flexibel en adaptief te handelen, kansen te benutten voordat de concurrentie dit doet. Vanaf 2020 wordt 50% van het werk door robots uitgevoerd. Tegelijkertijd zijn er meer banen en vacatures beschikbaar dan dat er mensen zijn die dit werk kunnen uitvoeren. Bedenk hierbij dat het ‘gevecht om talent’ volop aan de gang is. Heb je het al gehoord of gelezen: ‘Employee poaching’? De grote 5 IT-bedrijven in de USA ’kopen’ de mensen bij elkaar weg. Gekkenhuis! Echter een feit! Ook ziet KeyWe dat organisaties voor de uitdaging staan talenten te ontwikkelen, behouden en aan te trekken. Human Capital Development was, is en wordt belangrijker dan ooit te voren. De overgrote meerderheid weet dit. Echter, minder dan 10% is ervan overtuigd dat de huidige organisatie activiteiten (nu) productief aan deze uitdagingen bijdragen.

 

Deze uitdaging gaat KeyWe graag samen met organisaties aan. KeyWe gelooft dat het leren, werken, innoveren en ontwikkelen een primair bedrijfsvoortbrengingsproces moet zijn om de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan om blijvend het verschil te kunnen maken. Bij alles wat KeyWe doet, wil KeyWe eerst weten wat de normen- en waarden hiërarchie is en hoe de informatievoorziening is ingericht. Dit stelt KeyWe in staat de huidige cultuur te Begrijpen. Vervolgens Betrekken wij de mensen en bouwen wij samen een structuur dat de gewenste (ontwikkel)cultuur cultiveert. De structuur zorgt ervoor dat de dagelijkse hectiek wordt doorbroken en dat (structureel) tijd vrij wordt gemaakt voor leren, werken en innoveren. Middels een app en gamification concepten creëert KeyWe een sublieme leer- en ontwikkelervaring tijdens het uitvoeren van het werk. Hierdoor wordt het continue ontwikkelen als laagdrempelig en leuk ervaren, dit geeft energie en innovatie komt op gang. De KeyWe structuur wordt verder vormgegeven door de ’Next Level’ Leerstraat en het Ontwikkelplatform. De ‘Next Level’ Leerstraat is een kort-cyclische sprint van 4 weken met (on)geplande interventies die de mensen in staat stelt zich tijdens het werk te ontwikkelen, leren en innoveren. KeyWe biedt met het ‘Next Level’ Leerstraat en Ontwikkelplatform de mensen de mogelijk zich verder te Bekwamen. Het Ontwikkelplatform stelt de mensen ‘24/7’ in staat de beschikking te hebben over verschillende scans, tools, technieken, methodieken, canvassen die de ontwikkeling verder verdiept, verstrekt en versnelt. De structuur, de ‘Next Level’ Leerstraat en het Ontwikkelplatform maakt dat mensen zelfstandig de (ontwikkel)cultuur vormgeven en Bestendigen. KeyWe ziet graag dat organisaties de structuur zo stevig neerzetten dat het leren, werken, innoveren en ontwikkelen een primair bedrijfsvoortbrengingproces wordt. Dit is de 4B KeyWe-strategie: Begrijpen, Betrekken, Bekwamen en Bestendigen.

Gemotiveerde en uitstekend presterende medewerkers en teams, leiden tot betere prestaties en resultaten en hiermee tevreden klanten en retentie. Het continu verbeteren, vernieuwen en veranderen leidt tot een autonome, fluïde en wendbare organisatie waardoor sneller, meer en beter kansen worden benut en innovatie op gang komt.

Organisaties kunnen hierdoor het verschil maken. Organisatiedoelen en bedrijfsresultaten worden gehaald en de organisatiestrategie wordt gerealiseerd. Dit leidt tot tevreden stakeholders.

Het is KeyWe haar missie organisaties in beweging te brengen. Mensen gelukkiger maken, talenten beter benutten en meer voldoening halen uit werk door voelbaar bij te dragen aan organisatiedoelen. Zodat wij allemaal genieten van de toegevoegde waarde die wij hebben en de groei die wij doormaken. Happy people, bright companies.