+31 (0)413 43 20 51 Info@Keywe.nl

MKB Dilemma: hoe krijg en behoud je goed personeel?

In dit blog wil ik graag een probleem onder de aandacht brengen waar het overgrote deel van het MKB mee kampt vandaag de dag:

Hoe krijg en behoud ik goed personeel en hoe blijf ik vooroplopen in een omgeving, die continu ontwikkelt?

Hieronder zet ik kort mijn observaties uiteen. Daarna koppel ik deze bevindingen aan onze resultaatgerichte aanpak (zichtbaar resultaat zien in 6 maanden tijd).

Het dilemma: War for Talent
De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel is momenteel – op z’n zachtst gezegd – ontmoedigend. We bevinden ons al enige tijd in de zogeheten ‘War for Talent’. Marketingbudgetten gaan veel vaker op aan het binnenhalen van geschikte kandidaten dan aan productverkoop. De jongere generatie houdt ervan om ervaring op te doen door verschillende rollen te bekleden of in verschillende organisaties actief te zijn. En daarbovenop stroomt de oudere generatie massaal uit in de komende tien jaar.

Een strategie die werkt: mensen centraal
Het centraal zetten van mensen in je organisatie en hen invloed geven op hoe ze hun verantwoordelijkheid willen nemen. Dat is een strategie waarvan wij zien, dat die werkt. Door hen mee te nemen in het tactische en soms ook strategische niveau ontstaan er gepassioneerde discussies en een natuurlijke vorm van eigenaarschap die aanstekelijk werkt.

Daag je leidinggevende uit!
Het is niet gemakkelijk om mensen op het juiste niveau uit te dagen. Situationeel leiderschap is een veel gebruikte term, maar wordt in vele mindere mate in de praktijk gebracht. Situationeel faciliteren is een manier waarop wij als KeyWe leidinggevenden uitdagen. Welke combinatie van begeleiding en zelfstandigheid heeft de persoon in kwestie nodig op dit specifieke vlak in deze specifieke fase van ontwikkeling? Een lastige vraag. Het antwoord en bijpassende gedrag bepaalt of een teamlid zich kan, wil en mag ontwikkelen. De mate waarin een teamlid zich (zichtbaar) ontwikkelt, bepaalt zijn of haar werkgeluk. Gelukkig mensen presteren beter, zijn fitter en meer verbonden aan de organisatie.

Kortom, als je als leider zijnde enkel optreedt als aanvoerder van processen en het controleren van resultaten, dan redt je organisatie het niet lang. Mensen pikken het niet langer om enkel als onderdeel van een productieproces gezien te worden. Terecht! En… waarom zou je ‘het proces’ het talent van je mensen laten beperken als je het zo kan organiseren, dat het talent van je mensen je productieproces verbetert.

Iedereen vindt het gaaf om goed te zijn en voortgang te boeken. Het enige dat nodig is, is de juiste structuur en de passende begeleiding. 

Structuur in je organisatie
Als organisatie doe je er goed aan om samenwerking, afstemming en ondersteuning goed te organiseren. Dat betekent ‘running the business’ goed afbakenen én ruimte creëren voor ‘changing the business’. Als je hier niet op focust, eet de operationele druk al je ontwikkelinitiatieven op en daar mee vervliegt je kans op ontwikkeling, betrokkenheid en trots. De ruimte die je geeft, creëert bij mensen juist de gelegenheid om waarde toe te kunnen voegen aan de organisatie.
Wij zien dat een duidelijke overlegstructuur in combinatie met (zelfstartend) ontwikkelen doeltreffend werkt. Teams kunnen zichzelf binnen – slechts – zes maanden voorzien van initiatieven, die voortkomen uit bedrijfsdoelen én deze samen uitwerken, uitvoeren en evalueren. To good to be true? Wij dagen je uit ;)!

Bewust maken en ontwikkelen
Als organisatieontwikkelbureau maken wij leiders bewust van hun rol als facilitator (lees: gangmaker) en de verantwoordelijkheid die ze hebben in het laten groeien en tot bloei laten komen van de mensen in de organisatie. We ondersteunen leiders en teamleden op hun eigen niveau om de skills te ontwikkelen om zichzelf, hun team en daarmee de organisatie voortdurend te ontwikkelen.

Hoe gaan we (in het kort) te werk?
Het start met het gezamenlijk scherpstellen van de teammissie, samenwerkingsafspraken en de belangrijke jaarlijkse doelen. In een aantal sessies van een dagdeel – waardoor de financiële impact beperkt blijft – nemen we het team mee in ontwikkeling. We zetten tegenwerpingen en twijfels om naar dilemma’s met een passend initiatief, dat het dilemma oplost.

We ondersteunen dit met het implementeren van een eenvoudige, maar krachtige ontwikkelstructuur die het team in staat stelt om initiatieven zelfstandig om te zetten in nieuwe manieren van werken. Op deze manier geef je continue ontwikkelen laagdrempelig vorm in je organisatie én creëer je een werkplek waar mensen zichzelf uitdagen en betrokken blijven bij de organisatie.

Kortom: je daagt mensen uit en geeft ze de gelegenheid om door middel van eigen initiatieven een slimmere en fijnere werkplek te maken!

Het is een natuurlijk proces, maar dat wil niet zeggen dat het als vanzelfsprekend verloopt. Je zult op een energieke manier mensen moeten blijven uitdagen en verleiden om zichzelf en de organisatie te ontwikkelen. Weet je wat het mooie is? Dat het na een periode (12-24 maanden) normaal is, dat iedereen bijdraagt. Dat klagen verdwijnt en wordt omgezet in initiatieven die doorgevoerd worden in processen en de manier van werken in de organisatie. Supertof!

Tom Mickers