+31 (0)413 43 20 51 Info@Keywe.nl

KLAGENDE MENSEN WILLEN STIEKEM JUIST VERNIEUWEN

Mensen vinden het fijn om te worden uitgenodigd om bij te dragen en mee te denken. Soms denken organisaties: ‘Onze mensen klagen alleen maar, willen niet vernieuwen en houden het graag zoals het is’. Dat is heel opmerkelijk vindt KeyWe. Klagende mensen willen juist vernieuwen. Zij zijn betrokken, anders klagen ze niet! Zij weten hun energie alleen niet te kanaliseren. Zij voelen onmacht door organisatiebeleid en worden door structuren vaak in een ‘bijstaander-positie’ geplaatst. Waardoor zij de rol van slachtoffer steeds beter kunnen vervullen.

Natuurlijk, mensen moeten af en toe gal spuwen en zich beschermen tegen teleurstellingen door sceptisch te zijn. Wie kent ze niet? Daarnaast is er een groot aantal mensen die eerst incasseren en zich bezinnen. Zij voelen wel maar tonen het (nog) niet. Zij praten vanuit zichzelf er niet over. Deze mensen hebben meer vertrouwen nodig om uitgenodigd te worden om in gesprek te gaan en mee te denken.

 

Samen met jouw organisatie brengt KeyWe het gesprek met jouw mensen op gang. KeyWe helpt een ontwikkelstructuur te vormen opdat iedereen in de positie kan komen om veilig bij te dragen. Het boeken van meetbare resultaten is cruciaal om vertrouwen op te bouwen en de toegevoegde waarde te laten tonen. Juist aan de meest sceptische denkers.

 

Alles wat je aandacht geeft groeit. Ook duurzame organisatieontwikkeling die complex, lastig en taai zijn. KeyWe helpt jouw organisatie prioriteit te stellen en organisatieontwikkeling hoger op de agenda te zetten. Het bewust ‘reserveren’ van tijd voor samen ontwikkelen is cruciaal. Het verdelen van de dagelijkse werkdruk en in de opstartperiode ruimte creëren voor waardevolle samenwerking momenten is een zoektocht die iedereen keer opnieuw zorgt voor een hechte samenwerking tussen KeyWe en jouw organisatie. Als wij het goed doen, stuiten wij op weerstand anders zijn wij onvoldoende vernieuwend bezig. Door een gecombineerde kennis (van verschillende teams op verschillende lagen van de organisatie) en de expertise van KeyWe ontstaat er organisch een ontwikkel structuur en groeit er een ontwikkelcultuur die de organisatie in staat stelt zelfstandig te blijven vernieuwen.

 Case bij een grote productie organisatie waar er van binnenuit een cultuurverandering op gang wordt gebracht onder begeleiding van KeyWe dat volledig is ontworpen en wordt gedragen door de mensen op de werkvloer.

 Er wordt sceptisch gereageerd tijdens een presentatie van de nieuwe werkgroep dat de stem van de werkvloer vertegenwoordigt. Men schudt het hoofd en blaast met rollende ogen stoom af. In plaats van deze mensen te overtuigen, kiest KeyWe de weg van de meeste weerstand. ‘Goed jullie hebben de presentatie van het nieuwe project gehoord, wat vinden jullie hier nu zelf eigenlijk van? Wees niet flauw! Wij willen jullie zorgen en twijfels horen van dit traject’. Wij zien mensen schudden en blazen. Wij constateren dat het de moeite waard is om verder te onderzoeken. Na 5 minuten staat de flip-over vol met bezwaren, twijfels en tegenargumenten. In plaats van dat de nieuwe projectgroep haar presentatie afwerkt, lopen de punten 1 voor 1 af en vertellen zij hoe zij deze angst ook voelen en wat zij gedaan hebben om dit productief te maken en hoe zij dit hebben georganiseerd. Het gesprek is gekanteld,. Er wordt nu gedacht in mogelijkheden en win-win. Het team presenteert verder en vertelt hoe zij commitment borgen van het strategisch team, hoe capaciteit vrij wordt gespeeld bij andere afdelingen en hoe budget vooraf wordt toegekend. En het aller belangrijkste: Welke cruciale rol iedereen op de werkvloer heeft door tegenargumenten en zorgen te bespreken en de initiatieven die hieruit voortkomen om het allemaal waar te maken. ‘Weerstand’ en ‘Hakken in het zand’ zijn omgezet naar een voorzichtige eerste stap waarbij iedereen in de kamer zich realiseert dat dit de manier is waarop zij zelf de grootste invloed hebben, richting te geven en de gezamenlijke toekomst zelf vorm te geven. Resultaten moeten (snel) blijk geven dat de inspanning en het gegeven van vertrouwen zich heeft uitbetaald in toegevoegde waarde voor de mensen, het team en de organisatie die zij vormen.