+31 (0)413 43 20 51 Info@Keywe.nl

Investeren in mensen is de enige manier om op de langere termijn succesvol te zijn

Wie om zich heen kijkt, ziet dat we midden in een transitie zitten. De factor mens, het sociale kapitaal, wordt steeds belangrijker in organisaties. In plaats van zich primair op aandeelhouders te richten (shareholders first!), moeten bedrijven tegenwoordig kijken naar alle stakeholders, dus ook naar werknemers, klanten en de maatschappij als geheel.

Vorige maand verscheen er een – voor Amerikaanse begrippen – opmerkelijk artikel in de media: ‘Grote bedrijven laten zich niet langer leiden door het winst maken voor aandeelhouders’. Dit manifest werd gepost op de website van zakenclub Business Roundtable en is ondertekend door CEO’s als Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon) en James Quincy (Coca-Cola).

De vertegenwoordigers van de grootste bedrijven in de Verenigde Staten hebben een moderne verklaring voor de verantwoordelijkheid van organisaties afgekondigd. Hierbij werd het oude gedachtengoed: ‘Organisaties bestaan principieel om de aandeelhouders te dienen’, verworpen. De nieuwe verklaring vraagt werkgevers om lange termijn waarde te creëren door zich te committeren aan alle stakeholders:

 • toegevoegde waarde leveren aan klanten;
 • investeren in medewerkers;
 • eerlijk en ethisch samenwerken met toeleveranciers, en;
 • het ondersteunen van communities waarin organisaties werken.

Deze nieuwe benadering, waarbij het ‘aandeelhouders first’-denken wordt vervangen door een benadering waarbij alle stakeholders centraal staan, wordt ook wel ‘langetermijnwaardecreatie’ genoemd. Als ‘Rijnlanders’ zijn wij iets verder op dit gebied dan onze ‘Angelsaksische’ buurlanden. In Nederland werd de term aandeelhoudersrendement al in 2016 uit de Nederlandse Corporate Governance Code geschrapt en vervangen door waardecreatie. Desalniettemin is het tekenend dat ook in het meer conservatieve Amerika deze lijn nu wordt doorgezet.

Meer aandacht voor het individu
Een andere duidelijke trend is het groeiend aantal ZZP-ers. Ze bieden een belangrijke meerwaarde voor organisaties, maar ook zeker voor de Nederlandse economie. Dat stelde ook het Kabinet in reactie op het IBO ZZP rapport. Deze ontwikkeling laat zien dat er steeds meer aandacht komt voor het individu. Medewerkers accepteren het niet langer om bij organisaties te werken waar te weinig oog is voor persoonlijke en organisatieontwikkeling. De nieuwe generatie wil zinvolle bijdragen leveren aan organisatiedoelen en aan de gemeenschap als geheel. Als dit niet lukt binnen een bestaand bedrijf, dan begin je voor jezelf of richt je een startup op.

Het zijn patronen van onze nieuwe gezamenlijke toekomst waarin arbeid, organisaties en de mensen veranderen. KeyWe Organisatieontwikkeling faciliteert organisaties om deze transitie vorm te geven. De ontwikkeling van de mens, de teams en de organisatie staat hierin centraal!

Hoe geven wij bij KeyWe hier invulling aan?
Elk ontwikkeltraject is natuurlijk maatwerk, maar de onderstaande vier stappen vormen vaak de basis. We noemen dit ook wel de vier B’s: 

 1. De eerste B is van BEGRIJPEN:
  Wij verkennen gezamenlijk de (strategische) dilemma’s in de organisatie en creëren een diepgaand begrip van de uitgangssituatie. Dit doen wij met spelvormen en interviews, maar ook met onze digitale assessments (Team Effectiveness Scan en Personal Performance Scan). Kortom, wij analyseren waar de organisatie, de teams en de individuen nu staan (de huidige situatie) en brengen de ontwikkelrichtingen in kaart (de gewenste situatie).
 1. De tweede B is van BETREKKEN:
  In een vroeg stadium haken wij de mensen aan die het verschil gaan maken en creëren zo een gedeeld en gedragen toekomstbeeld. Wij ontwerpen samen met de deelnemers het ontwikkeltraject met werk- en leerinterventies die elkaar versterken en helpen om de organisatiedoelen te realiseren. Wij bieden tools en creëren ruimte, zodat mensen initiatief nemen.
 1. De derde B is van BEKWAMEN:
  Wij begeleiden zowel leidinggevenden als medewerkers om de gewenste vaardigheden eigen te maken, die nodig zijn om de ontwikkeldoelen te realiseren. Het trainen van mensen is slechts een klein deel. Wij zorgen ervoor dat ze in de praktijk aan de slag gaan met nieuwe inzichten en dat ze elkaar stimuleren in hun groei. Het gaat hierbij dus om:
 • het versterken van het leiderschap in de organisatie; niet alleen in het topniveau, maar op alle niveaus waar leiding wordt gegeven;
 • het activeren van teams en de mensen die daar onderdeel van uit maken; we gaan op zoek naar wat hen drijft, hoe zij hun talenten optimaal kunnen inzetten voor het team, de organisatie en haar klanten.
 1. De vierde B is van BESTENDIGEN:
  Wij creëren een ontwikkelcultuur en -structuur waarmee de organisatie zelf kan blijven bouwen aan de toekomst. Het zijn twee onlosmakelijk verbonden aspecten:
 • het stevig neerzetten van een structuur, die ervoor zorgt dat er kort-cyclisch gewerkt wordt aan ontwikkelactiviteiten.
 • het ontwikkelen van een cultuur door continu op een laagdrempelige en leuke manier aandacht te besteden aan organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkeling.

Waar het om draait zijn niet alleen de resultaten van de genomen ontwikkelinitiatieven. Het gaat er om dat alle stakeholders input geven en gehoord worden. Mensen krijgen zelf de mogelijkheid om te bouwen aan de gewenste toekomst. Deze mensgerichte en innovatieve aanpak zorgt ervoor dat organisaties optimaal van waarde kunnen zijn voor klanten, medewerkers, leveranciers en de netwerken waarbinnen ze acteren. ‘People first!’

Jeroen Spijkerman