+31 (0)413 43 20 51 Info@Keywe.nl

De drie pijlers van ontwikkeling

In deze blog neemt Tom Mickers je mee in de wereld van ontwikkeling. Hij bespreekt de drie pijlers van menselijke ontwikkeling – bewustwording, vaardigheid en structuur –  en behandelt de interventies die je hierbij kunt inzetten.

Menselijke ontwikkeling vindt plaats in drie belangrijke fasen: 

 1. Van ‘onbewust onbekwaam’ naar ‘bewust onbekwaam’.
 2. Van ‘bewust onbekwaam’ naar ‘bewust bekwaam’.
 3. Van ‘bewust bekwaam’ naar ‘onbewust bekwaam’.

Bewustwording

In de eerste fase draait het om bewustwording. Een medewerker die nooit feedback krijgt op zijn ontwikkeling is waarschijnlijk onbewust onbekwaam. Hij of zij heeft niet door dat er uitdagingen zijn op het gebied van bijvoorbeeld communicatie of samenwerken (interpersoonlijke vaardigheden).

Om de ontwikkeling te kunnen maken van ‘onbewust onbekwaam’ naar ‘bewust onbekwaam’ is bewustwording nodig. Want je moet eerst begrijpen waarom je zou willen veranderen. Als je je eigen fouten niet ziet, waar vind je dan de motivatie om te veranderen? Je bewust zijn van wat er anders of beter kan, is de eerste stap.

Hiervoor zijn drie manieren:

 • Spiegelen: Door de ander een spiegel voor te houden, spiegel je gedrag of effecten waardoor iemand zich bewust wordt van hetgeen hij/zij doet. Welk gedrag leidt tot welke uitkomsten?
 • Vragen stellen: Door te vragen hoe mensen denken, op basis waarvan ze handelen. Hiermee kom je tot het innerlijke proces van mensen, dat is waar het bewustzijn zich bevindt. Hoe werkt het in jouw hoofd?
 • Argumenteren: Door jouw visie te delen met de ander. Je geeft de ander inzicht in jouw manier van denken, waardoor hij/zij zich gaat afvragen wat dit voor hen betekent.

Denk goed aan de impact die dit kan hebben. Soms willen mensen liever niet bewust worden. Onderzoek samen of en waarom dit het geval is. Maak het bespreekbaar en creëer een veilige omgeving om te reflecteren.

Vaardigheid

In de tweede fase staat vaardigheid centraal. Dit is de fase waarin je iemand helpt om zich te ontwikkelen van ‘bewust onbekwaam’ naar ‘bewust bekwaam’.  De medewerker weet wat zijn ontwikkelpunten of valkuilen zijn en gaat nu gericht aan de slag om zich de gewenste vaardigheden eigen te maken.

Hier zijn ook weer verschillende methodieken voor:

 • Wat? Achterhalen welke gedragsverandering nodig is. Wat wordt er van mij verwacht? Het gaat hierbij dus om verwachtingen helder te krijgen en ambities te vertalen in zichtbare doelen.
 • Hoe? Vaststellen waar je nu staat ten opzichte van wat er van mij wordt verwacht (gap-analyse). Hoe ga je deze gap overbruggen? Maak hierbij onderscheid tussen grote en kleine stappen.
 • Waarmee? Bepalen welke middelen kunnen worden ingezet om jouw doelen te bereiken. Dit kunnen zowel interpersoonlijke als fysieke middelen zijn. Bijvoorbeeld coaching of job rotation.

Jezelf bewust bekwamen is een intensieve fase, want nieuw gedrag eigen maken kost vaak veel energie. Het is hierbij van belang dat je mensen de kans geeft om te leren, met de mogelijkheid om fouten te maken.

Structuur

In de derde fase van ‘bewust bekwaam’ naar ‘onbewust bekwaam’ gaat het om de vraag: Hoe wordt iets een gewoonte, ofwel hoe wordt het een nieuwe ‘way of working’? Uiteindelijk wil je de gewenste verandering borgen in je dagelijkse werk en de bedrijfsvoering van de organisatie.

Een aantal methodieken die hierbij helpen zijn:

 • Herhalen: Het aanbrengen van vaste patronen. Tussentijds feedback blijven geven, blijven evalueren en terugkoppelen.
 • Tijdsaspect: Wanneer en met wie ga ik het hier weer over hebben? Dit noemen we ook wel procesmatig leren.
 • Tools: Het is per definitie niet gemakkelijk om gedrag te veranderen, tools maken het gewenste resultaat waarschijnlijker.

Voorbeelden van tools variëren van een checklist tot een ‘Agile/Scrum Sprintstructuur’, waarin je kort-cyclisch in een vaste structuur gaat werken aan de gewenste ontwikkeling.

Nog een laatste tip voor de leidinggevende die ontwikkeling wil faciliteren. Bewustwording start met vraagtechnieken. Als jij met oplossingen komt, dan ben je mensen extrinsiek aan het motiveren en niet intrinsiek. Echte verandering ontstaat van binnenuit!

Tom Mickers