+31 (0)413 43 20 51 Info@Keywe.nl

Gemeente Valkenswaard – Faciliteren team- en persoonlijke ontwikkeling

Klantvraag

Valkenswaard is een innovatieve en ambitieuze gemeente met meer dan 30.000 inwoners net onder Eindhoven met een duidelijke visie voor 2030. De gemeente heeft KeyWe gevraagd om de ontwikkeling van enkele teams en hun mensen te faciliteren. Zodat dat er op een plezierige en efficiënte wijze wordt bijgedragen aan de verandering waar de gemeente invulling aan wil geven.

De organisatie is begonnen met het centraal stellen van ontwikkeling in teams om ervoor te zorgen dat teamleden continu in staat zijn vanuit zichzelf waarde toevoegen aan de organisatie en haar interne klanten, de raad en de burgers. Mensen zijn redelijk goed gewend zelfstandig te werken, maar zelfstandig innoveren moet naar een hoger niveau. De structuren rond ontwikkeling zijn aanwezig, maar hebben niet de juiste volume en regelmaat.

Strategisch Personeel Planning Gemeente Valkenswaard

Valkenswaard is een innovatieve en ambitieuze gemeente met meer dan 30.000 inwoners net onder Eindhoven met een duidelijke visie voor 2030. Valkenswaard stond voor de uitdaging dat ze onvoldoende inzicht hebben in welke talenten er in de organisatie aanwezig zijn en wat zij nodig hebben om de 2030 visie waar te maken. In samenwerking met The Disruptors heeft KeyWe invulling gegeven aan een strategisch ontwikkel pad voor 2030.

Aanpak

In onze aanpak onderscheiden we de volgende stappen:

Bewustwording

Waarom is ontwikkelen nodig? Elk team moet de missie en het doel duidelijk voor ogen hebben. Door samen de aanpak en de route uit te stippelen creëren we eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Vaardigheid

We begeleiden de teams bij het opzetten en gebruiken van een ontwikkelstructuur. Belangrijke vaardigheden die we hierbij opbouwen zijn:

 • Het bepalen van belangrijke ontwikkeldoelen en deze vertalen naar concrete initiatieven (PLAN).
 • Het uitvoeren en afstemmen van de initiatieven (DO).
 • Het evalueren van het proces, de resultaten en hoe betrokken de mensen zijn (CHECK).
 • Het borgen van successen en het optimaliseren van werkwijzen (ACT).

Structuur

Het vasthouden aan de ontwikkelstructuur is essentieel om een cultuur van ontwikkeling te creëren. De teams moeten in het begin continu en kort-cyclisch evalueren en feedback krijgen op de bereikte resultaten. Daarom introduceren we de volgende communicatiestructuren:

 • Persoonlijke ontwikkelaandacht: in de vorm van periodieke 1-op-1 gesprekken.
 • Team ontwikkelaandacht: een werkoverleg waarin aandacht wordt gegeven aan ontwikkelinitiatieven, het optimaliseren van het ontwikkelproces en acties in lijn leggen met de strategische doelen van de afdeling en de organisatie.
 • Team operationele aandacht: het bespreken van de operationele uitdagingen en verbeteringen/ initiatieven in het samenwerkingsproces.

Hierbij is het van belang om resultaten op korte termijn te evalueren, quick-wins waar te maken en te bekijken welke resultaten waarde toevoegen aan de organisatiedoelen (2030-visie).

Resultaten

Het traject heeft onder andere het volgende opgeleverd:

 • Duidelijkheid over de richting, inrichting en de werkwijze van de teams;
 • Normen binnen de teams afgestemd en vertaald naar de praktijk;
 • Overzichtelijke en gebruiksvriendelijke ontwikkelstructuur in gebruik genomen;
 • Integraal samenwerken geactiveerd.

 Het overall resultaat is dat we met z’n allen een passende ontwikkelstructuur hebben ingevoerd die de teams instaat stelt dagelijks op een plezierige manier toegevoegde waarde te leveren voor de organisatie en de burger en hiermee de 2030-visie waar kunnen maken!

'Als je weet wat je kracht is en waar je als organisatie naar toe wilt kun je gericht experimenteren en (strategische) waarde toevoegen.'

SAMEN AMBITIE WAARMAKEN?

AFSPRAAK MAKEN?

Vul je naam en telefoonnummer in en wij bellen je terug