+31 (0)413 43 20 51 Info@Keywe.nl

BSU – Your Next Level ICT. Structuur in het waarmaken van dromen.

Klantvraag

BSU is een van de meest vooruitstrevende ICT-bedrijven van Nederland. Wat BSU uniek maakt is de manier waarop persoonlijke ontwikkeling is verweven met organisatieontwikkeling. Het uitgangspunt is ‘ongecompliceerd jezelf zijn’: medewerkers in de positie zetten om hun dromen waar te maken. De vraag waar BSU antwoord op zocht was: HOE gaan wij deze visie intern waarmaken, zodat deze doorleefd wordt en op een natuurlijke manier bij onze klanten terecht komt. Waardoor onze klanten op hun beurt hun dromen kunnen waarmaken!

Aanpak

BSU is primair georganiseerd rondom drie afdelingen: Sales, Implementatie en Beheer. Allereerst hebben de teamleiders eigen verantwoordelijkheid gekregen om resultaat – en het proces hier naar toe – vorm te geven. Bas Mélotte licht toe: “Bij BSU sturen we met name op motivatie, op zingeving dus. Waarom doen we dingen zoals we ze doen? Het resultaat is hier slechts het gevolg van en daarmee een meetinstrument achteraf in hoeverre onze ontwikkeling rendeert”.

De teamleiders zijn gestart met opstellen van hun ‘teamontwikkelplan’. Vervolgens zijn hier concrete meetpunten voor ingericht en is men hier kort-cyclisch op gaan evalueren. “Hierdoor maken we van ontwikkeling dus ook een primair bedrijfsproces”, legt Bas uit.

We hebben een persoonlijke en teamontwikkelcyclus geïntroduceerd. Enkele elementen daaruit zijn:

 • Iedereen investeert 20% van de tijd in ontwikkeling;
 • Er wordt tweewekelijks een ‘team ontwikkel overleg’ gehouden;
 • Er wordt tweewekelijks een ‘1-op-1’ ontwikkel overleg’ gehouden;
 • De ‘POP-cyclus’ is verhoogd naar iedere 3 maanden.

We hebben persoonlijke assessments afgenomen om te bepalen waar iedereen stond en welke ontwikkelrichtingen er waren. Vervolgens hebben we trainingen verzorgd op het gebied van leiderschap, communicatie en samenwerking. Onze begeleiding bestond verder uit coaching van de teammanagers, observatie tijdens het teamoverleg en het organiseren van teambuildingactiviteiten.

Aanpak

BSU is primair georganiseerd rondom drie afdelingen: Sales, Implementatie en Beheer. Allereerst hebben de teamleiders eigen verantwoordelijkheid gekregen om resultaat – en het proces hier naar toe – vorm te geven. Bas Mélotte licht toe: “Bij BSU sturen we met name op motivatie, op zingeving dus. Waarom doen we dingen zoals we ze doen? Het resultaat is hier slechts het gevolg van en daarmee een meetinstrument achteraf in hoeverre onze ontwikkeling rendeert”.

De teamleiders zijn gestart met opstellen van hun ‘teamontwikkelplan’. Vervolgens zijn hier concrete meetpunten voor ingericht en is men hier kort-cyclisch op gaan evalueren. “Hierdoor maken we van ontwikkeling dus ook een primair bedrijfsproces”, legt Bas uit.

We hebben een persoonlijke en teamontwikkelcyclus geïntroduceerd. Enkele elementen daaruit zijn:

 • Iedereen investeert 20% van de tijd in ontwikkeling;
 • Er wordt tweewekelijks een ‘team ontwikkel overleg’ gehouden;
 • Er wordt tweewekelijks een ‘1-op-1’ ontwikkel overleg’ gehouden;
 • De ‘POP-cyclus’ is verhoogd naar iedere 3 maanden.

We hebben persoonlijke assessments afgenomen om te bepalen waar iedereen stond en welke ontwikkelrichtingen er waren. Vervolgens hebben we trainingen verzorgd op het gebied van leiderschap, communicatie en samenwerking. Onze begeleiding bestond verder uit coaching van de teammanagers, observatie tijdens het teamoverleg en het organiseren van teambuildingactiviteiten.

Resultaten

Met de bovenstaande aanpak is de manier waarop er professioneel wordt samengewerkt binnen BSU sterk verbeterd. Bovendien zijn er duidelijke structuren neergezet voor ontwikkeling op alle niveaus:

 • Persoonlijke ontwikkelstructuur:
  • Gestructureerd dromen en ambities uitvragen, vastleggen en in lijn brengen met team- en organisatiedoelstellingen;
  • Instrumenten ontwikkeld, zoals het ‘POP-canvas’ en nieuwe functieprofielen.
 • Team ontwikkelstructuur:
  • Gestructureerd ontwikkelinitiatieven oppakken op basis van Agile-werken;
  • Sprint cyclus geïntroduceerd met: ‘Backlog – Doing – Check – Way of Working’.
  • Teams hebben eigen KPI’s vastgesteld en evalueren deze periodiek. Dit op basis van hun eigen teamvisie die aansluit op de bedrijfsstrategie.
 • Customer Journey ontwikkelstructuur:
  • User experience per type product/dienst in kaart gebracht en vertaald in tools waarmee de user experience wordt geborgd;
  • Mappenstructuur waarin het proces van de klant centraal staat gezien vanuit BSU optimalisatie en standaardisatie.
 • Organisatie ontwikkelstructuur:
  • Maandelijkse plenaire sessie waarin teams geboekte voortgang presenteren aan elkaar en toekomstige ontwikkeling afstemmen;
  • Contouren vastgesteld van het managementsysteem voor persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling;
  • Overzicht van alle ‘controls’ die we plaatsen om onze missie en bedrijfsstrategie te borgen.

Kortom, KeyWe en BSU geven samen vorm aan de structuur die de gehele organisatie van BSU in staat stelt om op een bevlogen manier dromen waar te maken!

'Er bestaan geen ‘goede’ organisaties. Goede organisaties bestaan, door een opeenstapeling van uitstekend presterende teams. Binnen elk team weet elk individu elke dag zijn talenten te benutten.’

SAMEN AMBITIE WAARMAKEN?

AFSPRAAK MAKEN?

Vul je naam en telefoonnummer in en wij bellen je terug